MEDITATIVE YOGA with Sinem Gül Şahin


MEDİTATİF YOGA İLE BEDEN ZİHİN DENGELEME
Klinik Psikolog-Yoga Eğitmeni Sinem Gül Şahin
Her Çarşamba 18.45-19.45
Ücretsiz ilk ders 09 Ekim Çarsamba 18.30
Yer: Anasa Kültür Merkezi
Sfaktirias 24 & Plataion, Kerameikos
Bilgi ve kayıt: sinem.g.sahin@gmail.com & info@anasa.org.gr

Meditatif yoga, tridoşa dengeleme serisi vasıtasıyla bedenimizi ve zihnimizi rahatlatan bir yoga türüdür. Tridoşa dengeleme serisi, nefesin bünyemizdeki sağlıklı akışını sağlayıp, hormon sistemimizi dengeleyerek yaşam enerjimizin kendisini ortaya koymasına olanak sağlayan sabit yoga duruşlarından (asanalardan) oluşan bir seridir. Kan dolaşımına ve bağışıklık sistemine olumlu etkileri olan bu yoga duruşları sırasında kullanılan telkin yöntemiyle her koşulda rahat olmayı öğrenen zihin,böylece tüm süreç boyunca meditasyon halinde olmamıza izin verir. Derslerde öğrenilen nefes ve meditasyon teknikleriyle kazanılan farkındalık zaman içerisinde ders dışına genelleştikçe günlük hayatımızdaki stres,korku ve endişelerle baş etmemiz kolaylaşır.
Derslerin dili Türkçe olup, anadili Türkçe olan katılımcıların yanı sıra Türkçe öğrenen ve dili bu tarz bir aktivitede deneyimlemek isteyen katılımcılara da açıktır.
Sinem, güncel tekniklerin yanı sıra antik kültürlerin şifa teknikleriyle ilgilenen, Türkiye’den gelmiş bir psikoterapisttir. 2014 yılında Hindistan’da bu antik öğretilerin aktarıldığı bir okul olan Shri Kali Ashram’da bulunup, orada asanalar,yoga’nın felsefesi, tüm vücut meditasyonu olarak da adlandırabileceğimiz tridoşa dengeleme serisi üzerine çalışmalar yapmıştır.
Hindistan’dan döndükten sonra orada öğrendiği teknikleri danışanları ile yaptığı psikoterapi seanslarında uygulamaya başlamıştır. O zamandan itibaren zihinle bedeni beraber ele alan bütüncül bir sistem uygulamaktadır. İstanbul’da yaşarken Tantra filozofisi ve Gurdjieff hareket sistemi üzerine de çalışmalar yaptıktan sonra Atina’ya yerleşmiştir.Şu anda psikolog ve yoga eğitmeni olarak bilgilerini Atina’da paylaşmaya devam etmektedir.

BODY-MIND BALANCING WITH MEDITATIVE YOGA
Clinical psychologist-yoga instructor Sinem Gül Şahin
Every Wednesday 18.30-19.30
Open Class at 9th October Wednesday 18.30
Place: Anasa Cultural Center
Sfaktirias 24 & Plataion Kerameikos
Informations & participations: sinem.g.sahin@gmail.com & info@anasa.org.gr

Meditative yoga is a yoga style that relaxes our body and mind by tridosha balancing series. This serie is a sequence of yoga positions (asanas) that balance hormonal system and with a wholesome breathing techniques let prana flow. Beside the benefits to blood circulation and immune system,by this method our mind is trained to be relax in all conditions and let us to stay in meditative state. The meditative state increases our awareness and in time through the increased awareness it gets easier to cope with daily problems,stress,fear and anxiety.
*The language of lessons is Turkish. And as much as native speakers, also the participants that willing to experience Turkish language through this activity are welcomed to lessons.
Sinem is a psychotherapist from Turkey who is also interested in healing science of ancient cultures. She had been in Indıa in 2014 to take yoga teacher training by traditional ashram, Shri Kali. There she had been thought asanas, philosophy of yoga and tri-dosha balancing series that is called full body meditation. After she turned back from İndia she started to apply also these technıques to her psychotherapy sessions. Since years her healing style has turned to a holistic healing which include body as well as mind. As she was living in Istanbul she went on take educations about tantra philosophy and Gurdjieff movements. Now she is living in Athens and sharing her yoga and therapy system here in Greece.
*The lesson is for all level. Please bring your yoga mat if you have and a towel with you

If you enjoyed this post, please consider leaving a comment or subscribing to the RSS feed to have future articles delivered to your feed reader.