ΝΑ ΚΛΕΙΣΟΥΝ ΤΩΡΑ: Καμπάνια ενάντια στα κέντρα κράτησης


nodetention

https://nodetention.wordpress.com

Οι μετανάστες που βρίσκονται έγκλειστοι στα στρατόπεδα συγκέντρωσης αντιστέκονται καθημερινά με απεργίες πείνας και εξεγέρσεις. Είναι επιτακτικό να ριχτούμε σήμερα σε μια μάχη ενάντια στον αποκλεισμό, μέσα από έναν αγώνα διευρυμένης αλληλεγγύης με τους μετανάστες, για το σπάσιμο της κατάστασης εξαίρεσης που διαρκώς επεκτείνεται και εν δυνάμει μας περικλείει όλους-ες.

The immigrants, who are incarcerated in the detention centers, resist daily through hunger strikes and revolts. It is imperative to throw ourselves today in a battle against exclusion, through a struggle for enlarged solidarity with the immigrants, in order to break the state of exception that is constantly expanding and potentially includes each and every one of us.

Les migrants qui sont détenus dans des camps de concentration, résistent tous les jours avec des grèves de la faim et des révoltes. Il est urgent  de nous engager aujourd’hui  dans le combat  contre l’exclusion, avec une lutte en  solidarité élargie avec les migrants afin de rompre l’état d’exception en constante expansion qui nous affecte  en puissance tous et toutes.

If you enjoyed this post, please consider leaving a comment or subscribing to the RSS feed to have future articles delivered to your feed reader.