ΚΑΝΕΝΑ ΠΑΙΔΙ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΓΚΕΛΑ: Καμπάνια ενάντια στην κράτηση ανηλίκων


child

http://www.gcr.gr/index.php/el/news/campaigns/item/262

Eίναι απαραίτητη η δημιουργία ενός νομικού πλαισίου για τον τερματισμό της κράτησης των παιδιών για παραβιάσεις της μεταναστευτικής νομοθεσίας, το οποίο θα στοχεύει στην προάσπιση των δικαιωμάτων και της ασφάλειάς τους. Η κράτηση παιδιών, που ούτως ή άλλως αποτελούν μία ιδιαίτερα ευάλωτη ομάδα, συνιστά απόλυτη αποτυχία της υποχρέωσης στο σεβασμό, στην προστασία και στην φροντίδα των δικαιωμάτων των παιδιών και δεν μπορεί ουδέποτε να θεωρηθεί ότι είναι προς το συμφέρον τους. Οι καταστροφικές συνέπειες της κράτησης στην ψυχική και σωματική υγεία των παιδιών, έχουν τεκμηριωθεί πέρα από κάθε αμφισβήτηση.

If you enjoyed this post, please consider leaving a comment or subscribing to the RSS feed to have future articles delivered to your feed reader.