Ημερήσια αρχεία: 18 Ιανουαρίου 2018


ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΜΑΣΚΑΣ με τον Moiz   ΟPEN CLASS Σάββατο 27.01.18 στις 14:30 – 17:30 Οι αφρικανικές μάσκες θεωρούνται από τα ωραιότερα δημιουργήματα στον κόσμο της τέχνης και είναι περιζήτητα από συλλέκτες έργων τέχνης. Πολλές από αυτές εκτίθενται σε μουσεία και γκαλερί τέχνης ανά τον κόσμο. Οι τελετουργίες με […]

2018: Εργαστήριο Κατασκευής Αφρικανικής Μάσκας