GadanceMusik at Anasa Cultural Center // 20/12/2019


[Scroll down for EN]
Το Πολιτιστικό Κέντρο Anasa έχει την χαρά να φιλοξενεί τον καλλιτέχνη χορού και μουσικής Gadancemusik από τη Γαλλία για 2 φοβερά σεμινάρια που για άλλη μια φορά δείχνουν την διαπολιτισμικότητα και ποικιλομορφία της Αφρικανικής Ηπείρου!

Λεπτομέρειες:

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1:
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΡΝΟΙ ΧΟΡΟΙ του ΤΟΓΚΟ από τον GADANCE
~ Η ανάδειξη μιας νέας αισθητικής, ενός σημείου συνάντησης μεταξύ παράδοσης και νεωτερικότητας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ:
Αυτό το εργαστήριο, ανοιχτό σε όλα τα επίπεδα, προσφέρει μια εξερεύνηση της κινησιολογίας μέσα από την Τογκολέζικη κουλτούρα. Διαφορετικά χρώματα και αποχρώσεις του φαντασιακού θα σας ταξιδέψουν από τις ακτές της παραδοσιακής Δ. Αφρικής σε έναν πιο σύγχρονο κόσμο. Θα βυθιστείτε στους γλυκούς ρυθμούς διαφορετικών όμορφων παραδοσιακών χορών του Τόγκο και της Αφρικής γενικότερα, στους οποίους θα προστεθούν πιο σύγχρονες νότες των δημοφιλών αστικών χορών. Μέσα από την παιδαγωγική του μέθοδο, ο Amewouga Gadance θα σας δώσει τις τεχνικές και τις βάσεις που θα σας επιτρέψουν να αναπτύξετε την ακρόαση των groovy Τόγκο και Αφρικανικών ρυθμών, που θα σας βοηθήσουν να ελέγξετε τις κινήσεις σας με ακρίβεια και αισθητική διατηρώντας παράλληλα την ενέργεια του αφρικανικού χορού που εκφράζεται μέσα από ένα σύνολο εκρητικών κινήσεων! Ένας εξαιρετικός χορευτής και άριστος παιδαγωγός, ο Amewouga Gadance θα σας βοηθήσει να βρείτε τη δική σας κίνηση, με τη ρευστότητα και τη δύναμη που χαρακτηρίζει το ανθρώπινο σώμα. Το σεμινάριο θα περιλαμβάνει: Τεχνικές ασκήσεις – Ζέσταμα – Παραδοσιακό ρεπερτόριο – Αυτοσχεδιασμό

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2.
ΤΟΓΚΟΛΕΖΙΚΟΙ ΡΥΘΜΟΙ
Οι ρυθμοί που θα διδαχθούμε είναι 2 και λέγονται agbadja και akpesse. Κανείς μπορεί να τους ακούσει στο νότιο Τόγκο και στις χώρες που το συνορεύουν όπως είναι η Γκάνα, το Μπενίν και η Ακτή Ελεφαντοστού. Απευθύνεται σε όλα τα επίπεδα.
*Εάν δεν σκοπεύετε να φέρετε μαζί το κρουστό σας (κατά προτίμηση djembe ή κάτι παρόμοιο) παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής στο info@anasa.org.gr .
Φορέστε άνετα και ζεστά ρούχα.
Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
Διάρκεια: 1,5 ώρα το κάθε εργαστήριο, σύνολο 3 ώρες.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου
19.30-21.00 (ΧΟΡΟΣ)
21.00-22.30 (ΚΡΟΥΣΤΑ)

ΤΙΜΕΣ
25 ευρώ για 2 εργαστήρια – Μέλη* Anasa 20 ευρώ
15 ευρώ για 1 εργαστήριο – Μέλη* Anasa 12 ευρώ

* Πρέπει να έχετε μαζί σας την Κάρτα Μέλους για το 2019.

Τα εργαστήρια θα γίνουν στα Γαλλικά & Αγγλικά με μετάφραση στα Ελληνικά εάν χρειαστεί.

πληροφορίες & συμμετοχές: info@anasa.org.gr

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
Ο Amewouga είναι ένας ευέλικτος καλλιτέχνης, χορευτής, χορογράφος, κοινωνικός-πολιτιστικός συντονιστής μουσικών δρώμενων, αφηγητής και καλλιτεχνικός διευθυντής. Ο Amewouga βάζει σε όλες τις δραστηριότητες και τις δημιουργίες του το πάθος του για ζωή. Για αυτόν, η καλλιτεχνική έκφραση είναι ένας τρόπος ζωής από μόνη της. Οι καλλιτεχνικές του προσεγγίσεις, οι οποίες επηρεάζονται από τους παραδοσιακούς ρυθμούς και υποστηρίζονται από διάφορες συνεργασίες, με σκηνοθέτες, πολυ-οργανοπαίκτες και συνθέτες, βρίσκουν ισορροπία μεταξύ παράδοσης και του σύγχρονου. Γεννήθηκε στο Κpalime του Τόγκο, όπου μεγάλωσε και άρχισε να ασχολείται με παραδοσιακούς χορούς και ντόπιες ομάδες.

Μόλις εγκαταστάθηκε στην πρωτεύουσα Λόμε σπούδασε στο CLUB UNESCO εκπαίδευση χορού και τεχνών. Σπούδασε χορό στο Brin de Chocolat (κέντρο Αφρο-σύγχρονου χορού) και συνεργάστηκε με ομάδες όπως η RIJDAM και ΚΕΚELI. Είναι ιδρυτής της οργάνωσης MIDJOTOGO η οποία συσπειρώνει χορευτές, κρουστούς, αφηγητές και κοινωνικούς μελετητές με στόχο την προώθηση διαφορετικών καλλιτεχνικών μορφών μέσα από συναυλίες και παραστάσεις. Παράλληλα με αυτές τις συνεργασίες, είχε την ευκαιρία να εργαστεί ως δάσκαλος χορού και μουσικής σε διαφορετικές κοινωνικοπολιτιστικές δομές σε εθνικό και διεθνές επίπεδο (Γκάνα, Μπενίν, Ακτή Ελεφαντοστού, Νίγηρας).

Ο Amewouga Gadance, μετακόμισε στο Παρίσι το 2012, διατηρώντας παράλληλα τους ίδιους στόχους με όταν στο Τόγκο αλλά και με διάθεση διάδοσης του χορού και των ρυθμών της Αφρικής. Συνεργάζεται με χορογράφους και σχολές χορού πάνω σε κοινωνικά και καλλιτεχνικά έργα μέσω της εταιρείας Gadancemusik.

GADANCEMUSIK ξεκίνησε το μουσικό και καλλιτεχνικό ταξίδι της το 2012 στη Γαλλία αλλά η ιστορία άρχισε πολύ νωρίτερα στο Τόγκο στη Δυτική Αφρική. Τα μέλη της εταιρείας μεγάλωσαν μαζί με χορό, παραμύθια, ακούγοντας διάφορα μουσικά είδη, τα οποία επηρέασαν τη μουσική τους σταδιοδρομία και τελικά τα έφεραν ολα μαζί. Με το GADANCEMUSIK βρήκαν τη “φωνή” τους. Προσφέρουν εργαστήρια γύρω από τον Τόγκο, την Αφρική, κρουστά, ρυθμούς και παρεμβαίνουν σε κινούμενα σχέδια, παραμύθια, μαριονέτες, συναυλίες – είναι υπερήφανοι για την πρωτότυπη μουσική που μεταδίδουν και μοιράζονται!

EN
Anasa Cultural Center is very happy to be hosting the French dance and music artist Gadance for 2 awesome seminars which will once again showcase the interculturalism and diversity of the African continent!

Details:

WORKSHOP 1:
TRADITIONAL AND MODERN DANCES OF TOGO by GADANCE
~ The emergence of a new aesthetic, a meeting point between tradition and modernity.

WORKSHOP: DESCRIPTION
Open to all levels, this lab offers an exploration of kinesiology through Tolgolese culture. Different colors and shades of fantasy will take you from the coasts of traditional West Africa to a more modern world. The participants will enjoy the sweet rhythms of the different beautiful traditional dances of Togo and Africa in general, to which will be added more contemporary indications of popular urban dances. Through its pedagogical approach, Amewouga Gadance will give you the techniques and basics that will allow you to develop your groovy Togo listening and African rhythms in order to execute your movements accurately while maintaining the energy of African dancing! An excellent dancer and educator, Amewouga Gadance will help you find your own movement, with the humidity and power that characterizes the human body. The seminar will include: Technical exercises – Warm Up – Traditional repertoire – Improvisation

WORKSHOP 2
TOGOLESE RHYTHMS
The rhythms we will be learning are 2 and are called Agbadja and Akpesse. One can find them in the south of Togo as well as in neighbouring countries such as Ghana, Benin Republic, and Ivory Coast. This workshop is open to all levels also.
*If you do not plan on bringing your own drum (djembe or something similar if possible) please let us know!

PRACTICAL ISSUES
Registration is necessary via e-mail at info@anasa.org.gr
Wear comfortable and warm clothes.
Limited amount of spaces due to the size of the studio and the amount of the drums!
Duration: 1.5 hours in each laboratory, total of 3 hours.

PROGRAMME
Friday December 20th 2019
19.30-21.00 (DANCE)
21.00-22.30 (PERCUSSION)

PRICING
25 euros for 2 workshops – Members * Anasa 20 euros
15 euros for 1 workshop – Members * Anasa 12 euros

* You must have your 2019 Membership Card with you.

The workshops will be in French & English with a translation into Greek if needed.

information & participations: info@anasa.org.gr

BIO
Amewouga Gadance is a versatile artist, dancer, choreographer, socio-cultural coordinator of musical activities, narrator and artistic director. Amewouga puts his passion for life into all of his activities and creations. For him, artistic expression is a way of life in itself. His artistic approaches, influenced by traditional rhythm and supported by various collaborations, with filmmakers, multi-instrumentalists and composers, strike a balance between tradition and modernity. He was born in Kpalime, Togo, where he grew up and began to practice traditional dances in local groups.

After settling in Lome, the capital, he attended the UNESCO CLUB for university dance and art education. He studied dance at the Brin de Chocolat (Afro-contemporary dance center) and collaborated with groups such as RIJDAM and KEKELI. He is the founder of the MIDJOTOGO organization, which brings together dancers, percussionists, travelers and social actors with the aim of promoting different art forms through concerts and performances. Alongside these collaborations, he had the opportunity to work as a dance and music teacher in different socio-cultural structures at national and international level (Ghana, Benin, Ivory Cost, Niger).

Amewouga Gadance moved to Paris in 2012, while maintaining the same goals as in Togo and sharing African dance and rhythm. He collaborates with choreographers and dance schools on social and artistic projects through Gadancemusik.

* Gadancemusik began its musical and artistic journey in 2012 in France, but the story began much earlier in Togo, West Africa. The members of the company grew up together with dance, fairy tales, listening to different musical genres, which influenced their musical careers and eventually brought them all together. With GADANCEMUSIK they found their “voice”. They offer workshops around Togo, Africa, percussion, rhythms and play in animations, fairy tales, puppets, concerts – they are proud of the original music they broadcast and share!

LINKS
* https://www.youtube.com/watch?v=8y4ozqaZML0
* https://www.facebook.com/gadancemusik/
* https://www.spectable.com/spectacle-de-danses-de-percussions-contes-africains/440377

If you enjoyed this post, please consider leaving a comment or subscribing to the RSS feed to have future articles delivered to your feed reader.