EQUAL_GEN & ANASA CULTURAL CENTER στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ


(scroll down for english)

ΠΩΣ ΞΥΠΝΗΣΕ Η ΩΡΑΙΑ ΚΟΙΜΩΜΕΝΗ;

Ανοιχτό Βιωματικό Καλλιτεχνικό Workshop με τη Χριστιαλένα Γιάννου

Τρίτη 27/6 & Τετάρτη 28/6, 16:00-19:00

στο πλαίσιο του έργου «EQUAL_GEN: Νέοι και νέες για την ισότητα των φύλων»

Στο χώρο : Blue Refugee Center by SolidarityNow , Ιωάννη Κωλέττη 25, Θεσσαλονίκη

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ η δήλωση συμμετοχής στο παρακάτω google form link.

Δηλώσεις συμμετοχής  (https://forms.gle/2uusoMFZ3zh9Vpjs9) έως Δευτέρα 26/6 στις 21:00. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

FΒ EVENT ΕΔΩ

Πληροφορίες info@anasa.org.gr & www.anasa.org.gr

Λίγα λόγια για το εργαστήριο:

Μια φορά κι έναν καιρό σε βασίλειο μακρινό μια όμορφη πριγκίπισσα γεννήθηκε με μέλλον θαυμαστό. Μια μάγισσα κακιά κατάρα βαριά εύχεται “Στα 16 σου χρόνια πριγκίπισσα όμορφη και μικρή θα πέσεις σε λήθαργο βαθύ και μόνο το φιλί αγάπης αληθινής θα σε ξυπνήσει” Κι όταν πέρασε ο καιρός στα 16 ακριβώς όπως η κατάρα ορίζει η όμορφη πριγκίπισσα σε ύπνο πέφτει βαθύ και το βασίλειο σιωπεί. Τα χρόνια περνάνε τα 100 κι ένας πρίγκιπας εμφανίζεται την όμορφη πριγκίπισσα αντικρίζει όμορφα να κοιμάται και στα χείλη αληθινό της δίνει φιλί. Κι έτσι η κατάρα λύνεται κι η όμορφη πριγκίπισσα ξυπνά και το βασίλειο γεμίζει χαρά.

Άραγε ο πρίγκιπας έκανε καλά που την φίλησε; Η πριγκίπισσα ήθελε να σωθεί; Ενώ κοιμόταν στον ύπνο τον βαθύ ήθελε να την φιλήσει κάποιος;

Ένα βιωματικό καλλιτεχνικό εργαστήριο με εργαλεία του το δράμα και το θεατρικό παιχνίδι που θα μας βοηθήσει να διερευνήσουμε που βρίσκονται τα όρια και η συναίνεση στις ανθρώπινες σχέσεις.

Το εργαστήριο μας είναι αυτοτελή και απευθύνεται σε όλα τα φύλα και εθνικότητες, ηλικίας 16 ετών και άνω.

Όλες οι δράσεις είναι δωρεάν και στοχεύουν στον εμπλουτισμό των γνώσεων των συμμετεχουσών/όντων πάνω σε θέματα που αφορούν τις έμφυλες ταυτότητες, την έμφυλη βία, την κουλτούρα του βιασμού, τη συναίνεση και την προώθηση υγιών διαπροσωπικών σχέσεων.

*Στο χώρο θα υπάρχει φωτογράφος.

Βιογραφικό εισηγήτριας

Η Χριστιαλένα Γιάννου γεννημένη το έτος 1992, είναι ηθοποιός και performer. Με κύριο ενδιαφέρον της τα κοινά και τις περιθωριοποιημένες κοινωνικές ομάδες, είναι ενεργητική και προσανατολισμένη στο ακτιβιστικό θέατρο, το θέατρο του καταπιεσμένου και το θέατρο δρόμου. Είναι μέλος ομάδων όπως η Λούνα Cantat και το Tunnel of Oppression που προβάλλει κοινωνικά ζητήματα και προάγει τον διάλογο μεταξύ κοινού και ηθοποιών. Πέραν αυτών έχει παρακολουθήσει πολλά σεμινάρια που είχαν εκπαιδευτικό, κοινωνικό και ακτιβιστικό χαρακτήρα και άλλα με κύριο χαρακτηριστικό το σώμα, την φωνή και τις μεθόδους του θεάτρου.

O φορέας που μας φιλοξενεί στη Θεσσαλονίκη:

Το Κέντρο Υποστήριξης Προσφύγων – Blue Refugee Center by SolidarityNow , από το 2016 που δημιουργήθηκε, αποτελεί έναν κόμβο υποστήριξης, αλλά και έναν τόπο συνεύρεσης και αλληλεπίδρασης για τους πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης. Το Κέντρο λειτουργεί από το 2016 και υποστηρίζει πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο παρέχοντας μια πληθώρα υπηρεσιών και λειτουργώντας συμπληρωματικά με το Κέντρο Αλληλεγγύης Θεσσαλονίκης. Οι προσφερόμενες υπηρεσίες έχουν ενταξιακό χαρακτήρα και προσανατολισμό και αφορούν μία εκ των πιο ευάλωτων ομάδων της κοινωνίας μας. Εκπαιδευτικές δράσεις ενηλίκων και ανηλίκων, εργασιακή συμβουλευτική, ψυχοκοινωνική στήριξη και νομική καθοδήγηση είναι μόνο μερικές από τις υπηρεσίες που παρέχει το Κέντρο

Από το 2020 ξεκίνησε να παρέχεται η υπηρεσία της υποστήριξης ανθρώπων που επιθυμούν να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση.

Σε εβδομαδιαία βάση επισκέπτονται το Κέντρο άνθρωποι για να επωφεληθούν των υπηρεσιών, ενώ φιλοξενούνται εθελοντικές οργανώσεις και άλλοι φορείς πραγματοποιώντας εκπαιδευτικές δράσεις και σεμινάρια, καθιστώντας τον χώρο σημείο αναφοράς της περιοχής.

Προσφερόμενες υπηρεσίες

ψυχοκοινωνική υποστήριξη, νομική συμβουλευτική και υποστήριξη, υπηρεσίες απασχολησιμότητας, πολιτισμική διαμεσολάβηση/διερμηνεία, υποστήριξη σε γονείς και παιδιά, δραστηριότητες μη τυπικής εκπαίδευσης και ψυχαγωγίας, γωνιά Ίντερνετ, ασφαλείς χώροι για παιδιά

Το εργαστήριο εντάσσεται στο πλαίσιο του έργου

«EQUAL_GEN: Νέοι και νέες για την ισότητα των φύλων» υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund Greece με συντονιστή φορέα το Κέντρο Διοτίμα, και εταίρους το Anasa Cultural Center και τους Emantes – International Lgbtqia+ Solidarity.

Το πρόγραμμα Active citizens fund, ύψους € 13,5 εκ., χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021, γνωστού ως EEA Grants. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών και στην ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τη διαχείριση της επιχορήγησης του προγράμματος Active citizens fund για την Ελλάδα έχουν αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow.

HOW DID SLEEPING BEAUTY WAKE UP?

Open Interactive Art Workshop with Christialena Yiannou

Tuesday 27/6 & Wednesday 28/6, 16:00-19:00

As part of the project “EQUAL_GEN: Young men and women for gender equality”

Location: Blue Refugee Center by SolidarityNow, Ioanni Koletti 25, Thessaloniki

 

To participate in the workshop, it is NECESSARY to register, follow the google form link below

Registrations (https://forms.gle/2uusoMFZ3zh9Vpjs9) until Monday 26/6 at 21:00.

FΒ EVENT HERE

For more Information please visit : info@anasa.org.gr & www.anasa.org.gr

 

Few words about the workshop

Once upon a time in a kingdom far away a beautiful princess was born with a wonderful future. An evil witch with a heavy curse wishes “At 16 years old, beautiful princess you will fall into a deep sleep and only the kiss of true love will wake you up”

And when the time passed at 16, just as the curse said, the beautiful princess falls into a deep sleep and the kingdom falls silent. 100 years pass and a prince appears to the beautiful princess, sees her sleeping beautifully and gives her a real kiss on the lips. And so the curse is broken and the beautiful princess wakes up and the kingdom is filled with joy.

Was the prince right to kiss her? Did the princess want to be saved? While she was sleeping in deep sleep did she want someone to kiss her?

An interactive art workshop with tools of drama and theatrical play that will help us explore where the limits and consent are in human relationships.

 

All workshops are implemented free of charge, participations over 16 years old. Aiming to enrich participants’ knowledge on issues related to gender identities, gender-based violence, rape culture, consent and the promotion of healthy interpersonal relationships.

*During the workshop will be a photographer

Resume of the artist

Christiana Yiannou, born in 1992, is an actress and performer. With her main interest in the commons and marginalized social groups, she is active and oriented towards activist theatre, the theater of the oppressed and street theatre. She is a member of groups such as Luna Cantat and Tunnel of Oppression that highlight social issues and promote dialogue between audience and actors. In addition to these, he has attended many seminars that had an educational, social and activist nature and others with a main characteristic of the body, the voice and the methods of the theater.

The organization hosting us in Thessaloniki

The Blue Refugee Center by SolidarityNow, created in 2016, is a hub of support, but also a place of gathering and interaction for refugees and asylum seekers in the wider area of ​​Thessaloniki. The Center has been operating since 2016 and supports refugees and asylum seekers by providing a multitude of services and functioning in addition to the Thessaloniki Solidarity Center. The services offered have an inclusive character and orientation and concern one of the most vulnerable groups in our society. Educational activities for adults and minors, job counseling, psychosocial support and legal guidance are just some of the services provided by the Center.

From 2020, the service of supporting people who wish to create their own business began to be provided.

On a weekly basis, people visit the Center to take advantage of the services, while voluntary organizations and other organizations are hosted, carrying out educational activities and seminars, making the space a point of reference in the area

Offered services

psychosocial support, legal counseling and support, employability services, cultural mediation/interpretation, support for parents and children, non-formal education and recreational activities, Internet corner, safe spaces for children.

 

The workshop is part of the project.

“EQUAL_GEN: Young men and women for gender equality” is implemented in the framework of the Active citizens fund Greece program with the coordinator Diotima Center, and partners Anasa Cultural Center and Emantes – International Lgbtqia+ Solidarity.

The Active citizens fund program, amounting to €13.5 million, is financed by Iceland, Liechtenstein and Norway and is part of the financial mechanism of the European Economic Area (EEA) for the period 2014 – 2021, known as EEA Grants. The program aims to strengthen and strengthen the sustainability of civil society and to highlight its role in promoting democratic processes, strengthening citizens’ participation in society and defending human rights. The management of the grant of the Active citizens fund program for Greece has been jointly undertaken by the Bodosaki Foundation and SolidarityNow.

If you enjoyed this post, please consider leaving a comment or subscribing to the RSS feed to have future articles delivered to your feed reader.