SOCIAL CIRCUS ATHENS


(scroll down for english)

SOCIAL CIRCUS ATHENS

Το Πολιτιστικό Κέντρο Anasa παρουσιάζει το Social Circus Athens! Πρόκειται για μια διαπολιτισμική πρωτοβουλία βασισμένη στις τεχνικές και την τέχνη του τσίρκου που στόχο έχει την επικοινωνία και τη σύνδεση μεταξύ ντόπιων και προσφύγων στις περιοχές του Κεραμεικού και του Μεταξουργείου, αλλά και ευρύτερα. H δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του co-Athens και αποτελεί προϊόν συνεργασίας του Πολιτιστικού Κέντρου Anasa με πρόσφυγες που συμμετέχουν στο ευρωπαϊκό πιλοτικό πρόγραμμα ένταξης του Δήμου Αθηναίων Curing The Limbo.

Τα καπέλα, οι μπάλες, και οι κορίνες , πέρα από την ψυχαγωγική τους αξία, εισάγουν τα παιδιά και τους ενήλικες σε μια διαδικασία συγκέντρωσης, συνεργασίας και ποιοτικού παιχνιδιού. Στον Καναδά, σε χώρες της βόρειας Ευρώπης, στην Αφρική και στην Λατινική Αμερική, το Κοινωνικό Τσίρκο έχει δείξει ότι νέοι σε ευάλωτη κατάσταση επαναφέρουν τη σωματική και ψυχική τους ισορροπία με τεχνικές τσίρκου και παράλληλα καλλιεργούν νέες δεξιότητες οι οποίες τους προσφέρουν μια διέξοδο και έναν επαγγελματικό προσανατολισμό στον χώρο του θεάματος.

Το Κοινωνικό Τσίρκο της Αθήνας προς το παρόν πραγματοποιείται διαδικτυακά μέσα από εκπαιδευτικό υλικό σχετικό με τις τέχνες των ζογκλερικών, των ακροβατικών, του ρυθμού και της κατασκευής αντικειμένων τσίρκου από ευτελή υλικά. Στο τέλος Μαΐου, και εφόσον έχουν επιτραπεί οι συγκεντρώσεις, θα γίνει δια ζώσης μάθημα και παρουσίαση.

Το εργαστήριο απευθύνεται διαδικτυακά σε όλες τις ηλικίες, αλλά δίνει ιδιαίτερη έμφαση σε ηλικίες 12-18 ετών, καθώς και σε όσους ενδιαφέρονται να προσθέσουν στοιχεία στη δουλειά τους με τα παιδιά (κλόουν -εμψυχωτές- ηθοποιοί-παιδαγωγοί).

Με την εγγραφή του, κάθε συμμετέχων θα έχει πρόσβαση στα βίντεο-μαθήματα και στις διαδικτυακές συναντήσεις. Καλούμε όλους τους γονείς, θείες και νονούς που έχουν παιδιά με όρεξη για μάθηση και για παιχνίδι, αλλά και φορείς με ασυνόδευτα ανήλικα ή/και παιδιά προσφύγων σε κέντρα φιλοξενίας ή δομές να δηλώσουν συμμετοχή.

Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε μαζί μας στο info@anasa.org.gr

Φόρμα εγγραφής: https://forms.gle/Zz96bQtstMNCrmJ49

www.socialcircusathens.gr

Το Social Circus Athens αποτελεί μέρος του co-Athens που υλοποιείται από το ευρωπαϊκό πιλοτικό πρόγραμμα του Δήμου Αθηναίων #CuringtheLimbo μέσω της Εταιρείας Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής του Δήμου Αθηναίων (ΕΑΤΑ). Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος UIA.

Με την Υποστήριξη:

 

Ευχαριστούμε πολύ για την υποστήριξη και συνεργασία τους: Σουηδική Εκκλησία | Σουηδικό Ινστιτούτο Αθηνών | Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ενεργούς Συμμετοχής σε Κοινωνικές Δράσεις | Circus Athens

SOCIAL CIRCUS ATHENS

Anasa Cultural Center presents Social Circus Athens! An intercultural initiative based on the techniques and arts of circus performance that aim at the communication and connection between locals and refugees in the areas of Keramikos, Metaxourgio and beyond!

Hats, balls, and juggling clubs, apart from being recreational tools, can put youth and adults in a process of concentration, collaboration and quality play! In Canada, Northern Europe, Africa, and Latin America, Social Circuses have shown that young people in vulnerable situations are restoring their physical and mental balance through circus techniques while working on new skills that give them a way out and a career orientation.

Social Circus Athens has temporarily begun virtually through tutorials in juggling, acrobatics, rhythm, and DIY juggling props-making out of reusable materials. By the end of May or whenever possible, there will be in-person workshops and a closing event! The project addresses all ages, but focuses on youth aged 12-18, as well as anyone who is interested in adding elements to their work with kids (clowns – animators – actors-educators).

By registering, every participant will have access to our video-lessons and the online meetings. We invite all parents, uncles and godmothers with children who want to learn and have fun, as well as all organisations for unaccompanied minors and/or refugee children in camps or shelters to apply!

For further details please contact info@anasa.org.gr

Registration form : https://forms.gle/Zz96bQtstMNCrmJ49

www.socialcircusathens.gr

Social Circus Athens is part of the co-Athens implemented by the European pilot program of the Municipality of Athens Curing the Limbo, through the Athens Development and Destination Management Agency. The program is co-financed by the ERDF, under the UIA program.

The project is funded by:

We would like to thank the following organisations for their support and collaboration:Swedish Church in Athens, Swedish Institute at  Athens, The European Network for Active Participation in Cultural Activities, Circus Athens
If you enjoyed this post, please consider leaving a comment or subscribing to the RSS feed to have future articles delivered to your feed reader.