Για μας / About us


africa-graffiti

Το Πολιτιστικό Κέντρο Αφρικάνικης Τέχνης και Πολιτισμών ANASA είναι μια Μη Κερδοσκοπική και Μη-Κυβερνητική Οργάνωση που εργάζεται για την εξάλειψη του ρατσισμού, του αποκλεισμού και των διακρίσεων, την προώθηση της πολυπολιτισμικότητας και του διαπολιτισμικού διαλόγου μεταξύ των λαών, και την ενδυνάμωση και ένταξη, μέσω της τέχνης και του πολιτισμού, των νέων Αφρικανικής καταγωγής που είτε γεννήθηκαν στην Ελλάδα, είτε ήρθαν ως μετανάστες ή πρόσφυγες.

Η λέξη “anasa” στα σουαχίλι σημαίνει “χαρά της ζωής”, κι αυτή την χαρά της ζωής προσφέρει το Πολιτιστικό Κέντρο ANASA προωθώντας τις αφρικάνικες τέχνες (μουσική, χορός, τραγούδι, λογοτεχνία, αφήγηση, θέατρο, ζωγραφική και γαστρονομία) και υλοποιώντας παιδαγωγικά προγράμματα και δράσεις αλληλεγγύης.

Το Πολιτιστικό Κέντρο ANASA ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2010 και απέκτησε νομική μορφή ως Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία το 2012 με έδρα την Αθήνα, Ελλάδα.

******************************************** 

The Cultural Center of African Art and Cultures ANASA is a Non-Profit and Non-Governmental Organization working for the elimination of racism, exclusion and discrimination, the promotion of multiculturalism and intercultural dialogue among peoples, and the empowerment and inclusion, through art and culture, of young people of African origin who were either born in Greece or came as migrants or refugees.

The word “anasa” in swahili means “joy of life”, and the Cultural Center ANASA offers this joy of life by promoting African arts (music, dance, song, literature, narration, theater, painting and gastronomy), and by implementing pedagogical programs and solidarity actions.

The Cultural Center ANASA began its operation in 2010 and acquired legal form as a Non-Profit Organization in 2012 based in Athens, Greece.

If you enjoyed this post, please consider leaving a comment or subscribing to the RSS feed to have future articles delivered to your feed reader.